BẢN THẢO SÁCH LỄ MỚI CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Ý ĐƯỢC TRÌNH LÊN ĐTC.

Tin Giáo Hội Nước Ý: Sáng 28/8/2020, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã trình bản thảo Sách Lễ mới lên Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Chủ Tịch thay mặt những người hiện diện, trình bày cho Đức Thánh Cha công việc của nhóm làm việc, nhắc lại những nỗ lực của nhóm trong việc cải thiện bản văn theo thần học, mục vụ và văn phong. Cần nhắc lại, ấn bản này đã được phê chuẩn theo các quyết định của Hội đồng Giám mục và nhận được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha vào ngày 16 tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y giải thích: “Sách Lễ không chỉ là một bản văn phụng vụ, mà còn là một tài liệu tham khảo đúng lúc và chuẩn mực để gìn giữ sự phong phú của truyền thống sống động trong Giáo Hội. Do đó, Sách Lễ mới trở thành một cơ hội quý báu cho tất cả những ai đã được rửa tội, được mời gọi tái khám phá ân sủng và sức mạnh của việc cử hành”. Sách có thể được sử dụng ngay sau khi được xuất bản và sẽ trở thành bắt buộc từ Chúa nhật Phục Sinh năm 2021.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com