ĐTC TIẾP PHÁI ĐOÀN “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” CỦA PHÁP.

Tin Vatican: Ngày 03/9, tại Nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến riêng một phái đoàn đặc biệt đến từ Pháp, gồm các diễn viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động. Mục đích cuộc gặp gỡ này là thảo luận các vấn đề về môi trường. Phái đoàn được hướng dẫn bởi Đức cha Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Tổng cộng có 13 người thuộc những thế giới rất khác nhau nhưng cùng chung mối quan tâm về việc chăm sóc “ngôi nhà chung”. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là một phần của dự án lớn đã khởi sự vào tháng 11 năm 2019 tại Hội Nghị Thường Niên của Giáo hội Pháp tại Lộ Đức. Một hành trình kéo dài trong 3 năm và được hình thành dưới ánh sáng của Thông điệp Laudato Sì của Đức Thánh Cha Phanxicô, và nhằm mục đích đưa cái nhìn về một kế hoạch gọi là “hệ sinh thái toàn diện” vào chính trung tâm của đời sống Kitô hữu, từ giáo phận đến các cộng đoàn và các phong trào.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com