ĐỨC CHA VŨ TẤT TỪ NHIỆM – ĐỨC CHA NGUYỄN VĂN VIÊN ĐƯỢC BỔ NHIỆM THAY THẾ.

Tin Giáo Hội Việt Nam: Ngày 29 tháng 08 năm 2020, Phòng Báo Chí Toà Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Gioan Maria Vũ Tất từ nhiệm sứ vụ Giám Mục Chính Toà Giáo Phận Hưng Hoá; đồng thời bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đang là Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, làm Giám Quản Tông Toà Giáo Phận Hưng Hoá “trống toà và theo ý Toà Thánh”. Tiểu sử Đức Giám Mục Gioan Maria Vũ Tất ▪ Thụ phong linh mục ngày năm 1987.▪ Ngày 01 tháng 03 năm 2011 được ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Toà giáo phận Hưng Hoá. Tiểu sử Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên ▪ Thụ phong linh mục năm 1999.▪ Ngày 13 tháng 06 năm 2013 được ĐGH Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá giáo phận Vinh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com