NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 2020 VẪN ĐƯỢC CỬ HÀNH.

Tin Vatican: Ngày 28 tháng 8, Bộ “Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc” đã xóa bỏ những nghi ngờ cho rằng “Ngày Thế Giới Truyền Giáo” năm 2020 này sẽ được hoãn lại. Trong thông cáo báo chí, Bộ “Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc”cho biết: “Đáp lại một số yêu cầu về việc cử hành ‘Ngày Thế Giới Truyền Giáo’ năm 2020, Bộ xác nhận rằng năm nay “Ngày Thế Giới Truyền Giáo” sẽ được cử hành khắp hoàn vũ vào Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10, không có thay đổi về lịch”.Thánh bộ cũng lưu ý: “Trong nhiều giáo phận, việc chuẩn bị cho “Ngày Thế Giới Truyền Giáo” đã được tiến hành trong một thời gian và sự năng động truyền giáo của Dân Chúa vẫn là ưu tiên hàng đầu”. “Ngày Thế Giới Truyền Giáo”, hay Chúa Nhật Truyền giáo, được Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập vào năm 1926, để nhắc nhở các tín hữu Công Giáo về sự dấn thân và hỗ trợ mọi mặt của họ đối với công việc truyền giáo của Giáo Hội thông qua cầu nguyện và hy sinh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com