ĐÓNG GÓP 400 TRIỆU EURO CHO SÁNG KIẾN VACCINE.

Tin Thế Giới: Ủy Ban Châu Âu loan báo sẽ đóng góp 400 triệu euro, tương đương khoảng 478 triệu Mỹ kim vào sáng kiến mua vaccine chống dịch Vũ Hán do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu. Sáng kiến COVAX nhắm mục tiêu tới trước cuối năm 2021 sẽ mua cho trên toàn thế giới 2 tỉ liều vaccine hữu hiệu từ một số hãng chế tạo. Ông Tổng giám đốc WHO và ông giám đốc liên minh vaccine GAVI, hoan nghênh cam kết hỗ trợ tài chánh từ Liên Minh Châu Âu. Ủy Ban Châu Âu đang thương lượng mua trước vaccine chống Covid-19 với một vài công ty dược nhân danh 27 nước Ủy ban Châu Âu và đã quảng bá 2 chiến dịch gây quỹ toàn cầu để giúp chế tạo vaccine hầu cung ứng công bằng đến mọi người.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com