CÁC CHÍNH TRỊ GIA CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ HAY CỔ VÕ PHÁ THAI.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Ngày 29 tháng 8 vừa qua, trong một cuộc họp được Hội Đồng Giám Mục châu Mỹ Latinh tổ chức, Đức TGM Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống, nói rằng các chính trị gia Công giáo không được cổ võ hoặc tán thành việc bảo vệ pháp lý của bất kỳ hình thức phá thai nào, và kêu gọi người Công giáo cổ võ Tin Mừng Sự sống. Đức Tổng Giám Mục nói: “Giáo hội rất rõ ràng về vấn đề này. Đó là câu trả lời từ sách giáo lý. Đó là một sai lầm lớn khi cổ võ luật pháp về phá thai và an tử”. Và ngài cũng trình bày về thông điệp Tin Mừng Sự Sống của thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1995, nói rằng các chính trị gia Công giáo “phải ngừng cổ võ luật chống lại sự sống của thai nhi. Không có nghi ngờ nào về điều đó”. Khi được hỏi, các chính trị gia ủng hộ luật phá thai sẽ bị phạt không, thì Đức TGM Paglia nói rằng những nhân vật đó “chắc chắn là sai lầm”, và trong khi “chúng ta quan tâm đến việc lên án tội lỗi, thì trọng tâm của Giáo Hội phải là “Sự cứu rỗi của tội nhân. Giáo hội có trách nhiệm cao cả là hướng dẫn các tín hữu hoán cải theo “Tin Mừng Sự Sống”, theo vẻ đẹp của cuộc sống”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com