HOA KỲ TRẢ ĐŨA TRUNG CỘNG.

Tin Thế Giới: Hoa Kỳ yêu cầu các nhà ngoại giao cao cấp Trung cộng phải được chính quyền Hoa Kỳ chấp thuận trước khi đi thăm các trường đại học Hoa Kỳ, đồng thời, các giới chức Trung cộng đến Hoa Kỳ vì công việc làm ăn buôn bán chính thức phải thông báo trước cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về những cuộc gặp gỡ với các giới chức địa phương, tiểu bang và liên bang. Các sinh hoạt văn hóa với hơn 50 người tham dự do tòa đại sứ và tòa lãnh sự Trung cộng tổ chức bên ngòai khuôn viên của các nơi này cũng phải được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chấp thuận trước. Những biện pháp mới được Washington đưa ra vì nhà cầm quyền Trung cộng áp đặt những hạn chế đáng kể đối với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại Hoa Lục. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói tại cuộc họp báo ngày 2/9: “Đảng Cộng sản Tàu đã thi hành một hệ thống thủ tục nhằm ngăn cản các nhà ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện công việc thường xuyên, tham dự các sinh hoạt, gặp gỡ và kết nối với người dân Trung Hoa, đặc biệt tại các trường đại học và qua báo chí và truyền thông xã hội”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com