LỄ HỘI ƠN GỌI TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN CỦA DÒNG THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Ngày 01/9 vừa qua, lần đầu tiên, Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô tổ chức Lễ Hội Truyền Giáo, với mục đích cung cấp một không gian huynh đệ trực tuyến, đào tạo và cầu nguyện đặc biệt về Thánh Vinh Sơn Phaolô, đấng sáng lập dòng, với lễ nhớ phụng vụ vào ngày 27/9, đồng thời suy tư về các chủ đề ơn gọi và sứ vụ. Ngày Hội Ơn Gọi Truyền Giáo cũng nhằm mục đích khuyến khích sự quan tâm của những người chịu trách nhiệm về mục vụ ơn gọi. Cha Mavrič Bề trên Tổng quyền của Dòng Truyền Giáo giải thích rằng: “Qua chiến dịch này, hội dòng sẽ cố gắng khuyến khích các tu sĩ xem xét thừa tác vụ trong các sứ vụ ‘ad gentes’ và suy tư về tinh thần truyền giáo của chính Hội Dòng. Trong suốt tháng 9, sẽ khai triển chủ đề ‘Ơn gọi của chúng ta không phải chỉ là đến một giáo xứ, một giáo phận, nhưng trên khắp thế giới’. Hy vọng những lời này của Thánh Vinh Sơn sẽ giúp Hội Dòng hồi sinh ơn gọi truyền giáo trong viễn cảnh phổ quát và quốc tế”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com