“SỰ HÒA HỢP TINH THẦN” GIỮA ĐTC PHANXICO VÀ ĐỨC BENEDICTO XVI.

Tin Vatican: Trong lời giới thiệu cuốn sách “Chỉ 1 Giáo Hội” được phát hành ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã miêu tả sự liên tục giữa ĐGH Phanxicô và người tiền nhiệm là Đức nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI. Cuốn sách “Chỉ 1 Giáo Hội” là một tập hợp các bài giáo lý của Giáo Hoàng. Sách đặt những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Biển Đức XVI cạnh nhau về hơn 10 chủ đề khác nhau, bao gồm đức tin, sự thánh thiện và hôn nhân. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viết trong lời giới thiệu: “Trong trường hợp của Đức Biển Đức XVI và Đức Thánh Cha Phanxicô, tính liên tục tự nhiên của huấn quyền giáo hoàng có một đặc điểm độc đáo: Sự hiện diện của một vị nguyên giáo hoàng trong lời cầu nguyện bên cạnh người kế vị ngài”. Đức Hồng Y trích lời Đức Biển Đức XVI nói với Đức Phanxicô vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 để miêu tả “tình cảm sống động” giữa 2 vị Giáo Hoàng: “Lòng tốt của ngài, rõ ràng ngay từ thời điểm ngài được bầu chọn, đã không ngừng gây ấn tượng tốt cho tôi và nâng đỡ đời sống nội tâm của tôi rất nhiều”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com