KHOẢNG 500 LINH MỤC BRAZIL BỊ NHIỄM COVID-19.

Tin Giáo Hội Brazil: Theo Ủy Ban Quốc Gia về Linh Mục của Brazil, từ tháng 3 đến nay, gần 500 linh mục Brazil nhiễm Covid-19 và hơn 20 vị đã qua đời. Nước Brazil có khoảng 170 triệu tín hữu công giáo, với 27,500 linh mục, trong đó có 18,200 linh mục triều và 9,300 linh mục dòng. Theo cha José, Chủ tịch Ủy Ban, con số các linh mục nhiễm virus được phúc trình trên đây chỉ là những trường hợp liên quan đến các linh mục triều, vì số các linh mục dòng nhiễm virus vẫn chưa được biết. Với 3.7 triệu trường hợp dương tính và 118,000 người chết, Brazil đã trở thành tâm chấn của đại dịch ở châu Mỹ Latinh. Mặc dù Giáo Hội áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, về lâu về dài, các giáo sĩ Brazil không thể không bị nhiễm bệnh. Cha chủ tịch chia sẻ: “Trong nhiều tháng, chúng tôi đã không cử hành Thánh Lễ và nhiều hoạt động bị gián đoạn. Nhưng công việc của giáo xứ chưa bao giờ dừng lại, và đại dịch buộc chúng tôi phải tăng cường các hoạt động trợ giúp xã hội. Nhiều người tìm chúng tôi để bày tỏ khó khăn của họ, nên chúng tôi không thể từ chối họ. Do đó, chúng tôi rất dễ bị nhiễm.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com