NƯỚC SERBIA VÀ KOSOVO BÌNH THƯỜNG HÓA MỐI TƯƠNG QUAN KINH TẾ.

Tin Thế Giới: Ngày 4 tháng 9, tại Phòng Bầu Dục của Tòa Bạch Cung, TT Hoa Kỳ ca ngợi quyết định của 2 nước Serbia và Kosovo về bình thường hóa phương diện kinh tế là một “đột phá quan trọng” trong hơn 10 năm sau khi nước Kosovo tuyên bố độc lập từ nước Serbia vào năm 2008. Ngoài ra ông Trump, còn phát biểu về tuyên bố của Serbia cũng cam kết chuyển tòa đại sứ Serbia đến Jerusalem trong khi Kosovo và Israel đồng ý bình thường hóa ngoại giao. Tổng thống Serbia nói: “Tuy vẫn còn nhiều khác biệt giữa Serbia và Kosovo, nhưng thỏa thuận ngày 4/9 đánh dấu một bước tiến khổng lồ”.Thủ tướng Kosovo nói: “Hy vọng thỏa thuận đưa đến sự công nhận lẫn nhau giữa hai nước”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com