LINH MỤC KHÔNG NHẬN LƯƠNG ĐỂ ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO.

Tin Giáo Hội Ấn Độ: Với mục đích giúp đỡ kẻ túng thiếu trong tổng giáo phận, 84 linh mục của tổng giáo phận Patna, miền Đông Bắc Ấn Độ đã từ chối nhận một phần thu nhập hàng tháng để ủng hộ người nghèo và người thất nghiệp. Theo cha Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Xã hội của Tổng Giáo Phận, đây là một cử chỉ thực tế về giúp đỡ, gần gũi và liên đới của các linh mục dành cho những người do ảnh hưởng của đại dịch đã trở nên nghèo hơn. Tổng Giáo phận Patna nằm trong tiểu bang Bihar có khoảng 33% cư dân sống dưới mức nghèo khổ, và trong toàn khu vực có hơn 1 triệu công nhân đã thất nghiệp bởi hậu quả của đại dịch Corona. Lòng quảng đại của các linh mục thuộc tổng giáo phận này được ghi nhận tích cực từ năm 2014, đã thực hiện nhiều công việc bác ái như hỗ trợ gia súc: cừu, gà, vịt, ngỗng… cho các gia đình di cư không có việc làm, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của người dân địa phương, giáo dục trẻ em ở các làng quê khỏi nạn mù chữ, hoặc giải phóng phụ nữ, v.v…

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com