KHÔNG NÊN HY SINH PHẨM GIÁ CON NGƯỜI CHO NGẪU TƯỢNG TÀI CHÁNH.

Tin Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp cho các tham dự viên Diễn đàn European House-Ambrosetti, nói với họ rằng: “Kinh tế học phải trở thành dấu hiệu của một sự quan tâm, lo lắng và không làm giảm giá trị mà tìm cách nâng cao và mang lại sự sống”. Diễn đàn European House-Ambrosetti là sự kiện thường niên quy tụ các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, đại diện các tổ chức và lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu để thảo luận về các vấn đề có tầm mức quan trọng lớn đối với nền kinh tế và xã hội. Diễn đàn lần thứ 46 này diễn ra ở miền Bắc nước Ý vào 2 ngày 4 và 5 tháng 9, có chủ đề là “Trí thông minh trên thế giới”. Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha, ngài nhắc nhở: “Thời gian hiện tại là thời gian để phân định dựa trên các nguyên tắc đạo đức và công ích. Muốn phân định các dấu hiệu của thời đại một cách khôn ngoan, cần có 2 điều, đó là hoán cải môi trường thiên nhiên và sáng tạo”. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi những người tham gia hãy cố gắng phát triển những hiểu biết mới về nền kinh tế và sự tiến bộ chống lại mọi hình thức gạt bỏ ra bên lề, hãy đề xướng phong cách sống mới và đưa ra tiếng nói cho những người không có tiếng nói.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com