TỔNG THỐNG NƯỚC Ý VIẾNG ĐỀN THỜ ĐỨC MẸ LORETO.

Tin Giáo Hội Nước Ý: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ là ngày đặc biệt đối với đền thánh Loreto ở Ý, vì theo truyền thống, nơi đây có bức tường của ngôi nhà nơi Đức Mẹ sinh ra và là nơi thiên thần Gabriel chào trong biến cố Truyền Tin. Tài liệu lịch sử cho biết Nhà Thánh của Mẹ Maria được mang từ Palestine về Ý vào thế kỷ 13. Trong bài giảng thánh lễ, Đức tổng giám mục Gallagher nói: “Ở đây, trong Nhà Thánh Loreto, chúng ta cảm nghiệm cách đặc biệt về sự hiện diện và quyền năng của Mẹ Maria. Đã bao lần một số người trong chúng ta kêu cầu sự hiện diện của Mẹ Maria trong cuộc sống của chính mình, Mẹ luôn hướng dẫn chúng ta đến sự kết hợp sâu xa hơn với Con của Mẹ”. Sau Thánh Lễ, Tổng thống nước Ý thắp ngọn đèn hòa bình trong khi Đức tổng giám mục Giám đốc Đền thánh Loreto, đọc lời cầu nguyện hòa bình cho nước Ý và thế giới. Đền thánh Loreto đang cử hành Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Loreto được ĐGH Benedicto XV chọn, từ năm 1920, là bổn mạng của các phi công và hành khách đi máy bay.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com