TẤN CÔNG CÁC NHÀ THỜ Ở PHÁP GIA TĂNG.

Tin Giáo Hội Nước Pháp: Theo nhóm mang tên: “Bảo vệ nhà thờ của bạn”, một tổ chức do giới trẻ công giáo lãnh đạo nói với hãng tin CAN vào ngày 6 tháng 9: Các cuộc tấn công vào các nhà thờ ở Pháp gia tăng trở lại sau thời gian cách ly toàn quốc. Từ năm 2017, tổ chức quan sát việc bài Kitô hữu đã ghi nhận các vụ chống Kitô giáo ở Pháp từng tháng, như: Trong tháng 8 năm nay có 11 sự việc, bao gồm 6 hành vi phá hoại và 5 vụ trộm trong khi trong tháng 8 năm trước 2019 chỉ có 9 vụ quấy động. Nhóm “Bảo vệ nhà thờ của bạn” được thành lập vào năm 2019 để đối phó với làn sóng xúc phạm các nhà thờ trên khắp nước Pháp. Bộ Nội Vụ Pháp ghi nhận có 996 vụ chống công giáo vào năm 2019, trung bình 3 vụ một ngày. Các thành viên của nhóm thường xuyên tổ chức các buổi canh thức ôn hòa bên ngoài các nhà thờ để ngăn chận những kẻ có thể tấn công. Nhóm cũng được những người lớn tuổi ủng hộ bằng lời cầu nguyện, đóng góp và thông tin. Từ khi được thành lập, nhóm đã lan rộng khắp nước Pháp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com