CHÍNH QUYỀN DONALD TRUMP CÂN NHẮC VIỆC NHẬN NGƯỜI TỊ NẠN.

Tin Hoa Kỳ: Các giới chức Hoa Kỳ đang cân nhắc hoặc là đình hoãn hoặc là giảm hơn phân nửa việc nhận người tị nạn trong năm tới giữa các cuộc kiện tụng chính sách của Tổng thống Donald Trump về người tị nạn. Kế hoạch đình hoãn nhận người tị nạn là một trong các kế hoạch đang được bàn tính, sẽ khiến một số hoặc tất cả đơn xin tị nạn có thể bị xếp lại cho tới khi vụ kiện “sắc lệnh 2019” của ông Trump về người tị nạn được giải quyết ‘ở mức độ chung quyết’. Hiện vẫn chưa rõ khi nào vụ kiện đó sẽ được giải quyết, nếu vụ này lên đến Tối cao Pháp viện, thì tiến trình giải quyết có thể mất nhiều tháng. Tổng thống thường ấn định mức thu nhận người tị nạn thường niên vào lúc khởi đầu năm tài chánh mỗi năm, nhưng chính quyền Donald Trump chưa loan báo kế hoạch cho năm tài khóa 2021, thường được bắt đầu vào ngày 1/10 mỗi năm. Được biết, số người tị nạn được nhận chỉ còn 18,000 người trong năm nay, con số thấp nhất kể từ khi chương trình nhận người tị nạn bắt đầu vào năm 1980. Cuộc thảo luận của chính quyền liên quan đến ‘quota’ về người tị nạn là có sự tham gia của các giới chức Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Ngũ Giác Đài, phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com