ĐÓNG CỬA CÁC MỎ THAN.

Tin Ba Lan: Tại Ba Lan, mỏ khai thác than cuối cùng sẽ đóng cửa vào năm 2049. Thỏa thuận này đã được chính phủ và các nghiệp đoàn thợ mỏ ký kết ngày 25/09/2020. Cam kết này mang tính lịch sử đối với đất nước mà ngành sản xuất điện lệ thuộc đến 80% nguồn than khai thác. Từ Vacxava, thông tín viên đài RFI Damien Simonart giải thích: “Vì những khoản thất thu lớn năm 2019, rồi đại dịch Vũ Hán năm 2020, cho đến khí thải carbon bị giảm, v.v…, nên ngành khai thác than của Ba Lan biết rằng phán quyết này cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Các nghiệp đoàn công nhân mỏ than muốn dời việc đóng các mỏ than đến năm 2060, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận thời hạn năm 2049. Đổi lại, các nghiệp đoàn có được cam kết là từ đây đến năm 2049, sẽ không có một công nhân nào bị mất việc và sẽ thiết lập một kế hoạch An Sinh Xã Hội cho những công nhân mỏ than. Thỏa thuận này là một bước ngoặt lịch sử cho Silesie là vùng mỏ than đá của Ba Lan từ nhiều thế kỷ nay, nơi có đông gia đình làm việc trong các hầm mỏ, từ đời cha nối sang đời con”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com