CHÍNH PHỦ BA-LAN VÀ GIÁO HỘI KÝ HỢP ĐỒNG PHÁT HÌNH THÁNH LỄ HÀNG NGÀY.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Hợp đồng được ký kết hôm 24/9 bởi Giám đốc điều hành TVP tức đài truyền hình Ba-Lan và các giám mục của giáo phận Lublin, cũng là người đứng đầu Ủy Ban Truyền Thông của Hội Đồng Giám Mục để chiếu thêm các chương trình và thông điệp tôn giáo của Giáo Hội Công Giáo, bao gồm Thánh Lễ hàng ngày trên băng tần chính của đài. Hợp đồng mới này là cập nhật hợp đồng được ký từ năm 2008. Hợp đồng mới sẽ quy định những tin tức, nội dung xã hội và văn hóa do ban biên tập chương trình Công giáo của đài TVP phát hình, bao gồm chương trình phát hình Thánh Lễ hàng ngày, cũng như chiếu buổi lần hạt Lòng Chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Như đã biết, Giáo Hội Công Giáo tại Ba Lan vẫn là một tổ chức có ảnh hưởng tại nước này với số tín hữu chiếm 92% dân số và gần 70% nói rằng Thiên Chúa có vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com