ĐTC KHUYẾN KHÍCH CÁC TU SĨ DÒNG MICAE GIÚP TRẺ EM NGHÈO.

Tin Vatican: Trong sứ điệp gửi các tu sĩ dòng “Tổng Lãnh Thiên Thần Micae” nhân kỷ niệm 100 năm dòng được phê chuẩn, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ tiếp tục phục vụ trẻ em mồ côi bị bỏ rơi và cả những người sống trong nghiện ngập. Đó là những lời mời gọi và khuyên bảo của Đức Thánh Cha dành cho các tu sĩ dòng Tổng lãnh Thiên thần Micae, được thành lập bởi chân phước người Ba Lan, tu sĩ cùng dòng với thánh Gioan Bosco. Cha qua đời năm 1912 và Dòng đã được Đức Giám Mục giáo phận Krakow khi đó phê chuẩn vào tháng 9 năm 1921. Trong 100 năm qua, gia sản tinh thần của vị sáng lập Dòng đã được phổ biến từ Ba Lan đến khắp các châu lục khác, đáp ứng với các yêu cầu khẩn thiết mới về mục vụ, ngay cả bằng giá sự sống, như 2 chân phước tử đạo khác. Đức Thánh Cha khen ngợi sự dấn thân của các tu sĩ trong ngành giáo dục, xây dựng. Đặc biệt là cho người nghèo và ở những nơi thiếu thốn. Đây là món quà lớn nhất mà ngày nay anh em được mời gọi cống hiến cho trẻ em và người trẻ bị bỏ rơi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com