HIỆP ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM MỤC TẠI HOA LỤC.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Trong một bài bình luận đăng trên trang bìa báo Quan Sát viên Roma ra ngày 30/9, ông Tổng Biên Tập của Vatican News giải thích rằng, “Hiệp Định tạm thời” giữa Tòa Thánh và Trung cộng ký ngày 22/9/2018 là nhằm mục đích bổ nhiệm các giám mục cho Giáo hội địa phương, đó là điều thiết yếu đối với đời sống Giáo Hội và hiệp thông với Giám mục Roma, chứ không liên quan đến vấn đề ngoại giao hay chính trị và sẽ hết hạn vào ngày 22/10/2020 tới đây. Ông Tổng Biên Tập lưu ý rằng, ngay từ thông cáo chung đầu tiên giữa Tòa Thánh và Trung Hoa vào ngày 22/9/2018, nội dung của Hiệp Định đã quy định rõ ràng ngay lập tức rằng nó không bao gồm các mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung cộng, hay các tương quan giữa giáo sĩ và chính quyền địa phương. Mục tiêu của “Hiệp Định tạm thời” này là cho phép các tín hữu Công giáo có các giám mục hiệp thông hoàn toàn với người kế vị thánh Phêrô, người mà được các nhà chức trách của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận”. Đức Thánh Cha xác định rõ rằng, mục đích duy nhất của “Hiệp Định tạm thời” là “hỗ trợ và thúc đẩy việc rao giảng Tin Mừng, tái lập và bảo tồn sự hiệp nhất đầy đủ và hữu hình của cộng đồng Công giáo ở Hoa Lục”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com