ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TÂN BINH CỦA ĐOÀN VỆ BINH THỤY SĨ.

Tin Vatican: Ngày 2/10, trong buổi tiếp kiến dành cho 38 tân binh của đoàn vệ binh Thụy Sĩ, và sau đó, họ đã tuyên thệ vào ngày 4/10. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui chào đón các thành viên mới của đội cận vệ Thụy Sĩ, những người chọn dành một quảng thời gian của tuổi trẻ để phục vụ cho người kế vị thánh Phêrô. Qua sự hiện diện của gia đình các tân binh, Đức Thánh Cha đề cao lòng yêu mến của tín hữu Công giáo Thụy Sĩ đối với Tòa Thánh, cũng như qua nền giáo dục luân lý và gương tốt mà các phụ huynh truyền lại cho con cái mình đức tin và ý nghĩa sự phục vụ quảng đại cho tha nhân. Nhân dịp này Đức Thánh Cha nhắc lại quá khứ lẫy lừng của Đoàn Vệ Binh Thụy Sĩ, đặc biệt là trong biến cố “cướp thành Roma”, khi đó các vệ binh Thụy Sĩ đã can đảm, cho đến sự hy sinh mạng sống để bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Nói về việc tuyên thệ của các tân binh vào ngày 4/10, Đức Thánh Cha mong ước đó là lời tuyên thệ trung thành với ơn gọi Kitô hữu, là trung thành với Chúa Ki-tô. Ngài nhắc nhở họ đừng quên Chúa luôn ở cùng họ giữa những nghịch cảnh và thách đố của cuộc sống.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com