ĐTC KHUYẾN KHÍCH SÁNG KIẾN BIÊN TẬP MỚI “XANH VÀ DƯƠNG”.

Tin Vatican: Hôm 2/10, lễ hội “Xanh và Dương”, 1 sáng kiến biên tập mới của liên đoàn báo chí Gedi của Ý về lãnh vực bảo vệ môi trường, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một sứ điệp khuyến khích sáng kiến này. Đức Thánh Cha nói rằng: “Chủ trương bảo vệ môi trường xung quanh của truyền thông thực sự cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Sự tàn phá đa dạng sinh học, việc gia tăng đáng sợ các thảm họa khí hậu, tác động của dịch bệnh, mà trên hết, đối với những người nghèo và yếu nhất, là những dấu hiệu nguy hiểm cần phải được phân tích và đào sâu. Chúng ta không thể phớt lờ được nữa”. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các chuyên viên thông tin: “Hãy giải thích và làm nổi bật các mối liên hệ giữa số phận con người và môi trường thiên nhiên. Hãy góp phần thúc đẩy trách nhiệm của công dân, các nhà lãnh đạo của các quốc gia, những người hướng dẫn các hoạt động xã hội, các doanh nhân cùng các nhân vật làm chủ nền kinh tế và tài chính, nhằm tạo nên cuộc hoán cải môi trường thiên nhiên một cách cấp bách và dứt khoát để sống còn”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com