KHÔNG TÌM LỢI NHUẬN TỪ VIỆC HẠ GIÁ CON NGƯỜI.

Tin Vatican: Sáng ngày 5/10, nhân kỷ niệm 170 năm thành lập, trong buổi tiếp kiến dành cho khoảng 1,000 người gồm ban giám đốc và nhân viên của một ngân hàng tín dụng và cho vay mượn tiền của Ý. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng từ khi thành lập, công việc của ngân hàng được hoạch định trong tương quan với sự phát triển và nhu cầu của đất nước, cần không ngừng đầu tư, hiện đại hóa, hỗ trợ chính quyền địa phương, góp sức trong việc đào tạo chuyên môn và sản xuất. Những đường hướng này, theo Đức Thánh Cha, đòi sự dấn thân quảng đại của các thành viên và tiếp tục công việc cách quảng đại để trở thành những người xây dựng công bằng và hòa bình. Về nguyên tắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng: “Giáo huấn xã hội không trái ngược với nguyên tắc lợi nhuận, nhưng là ngược với việc sinh lời bằng bất cứ giá nào, thứ lợi nhuận quên con người, biến con người thành nô lệ, hạ con người xuống thành một thứ hàng hóa giữa các thứ hàng hóa. Đó là vấn đề can đảm theo đuổi những đường lối hành động tôn trọng, thăng tiến con người và xã hội”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com