HỐI THÚC PHƯƠNG TÂY HỦY BỎ CẤM VẬN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH VŨ HÁN.

Tin Thế Giới: Trung cộng và 25 nước khác, hôm 5/10 kêu gọi Hoa Kỳ cùng các nước Tây phương lập tức hủy bỏ các biện pháp cấm vận để bảo đảm các nước bị trừng phạt có thể đáp ứng hữu hiệu trong việc chống dịch Vũ Hán. Thay mặt cho 26 nước lên tiếng tại cuộc họp của Ủy Ban Nhân Quyền tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Trung cộng nói: “Các biện pháp cưỡng ép đơn phương là vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, đồng thời, cản trở nhân quyền và tác động tới an sinh của dân chúng tại các nước bị trừng phạt”. Tuyên bố chung của 26 nước viết: “Tình đoàn kết toàn cầu và hợp tác quốc tế là những vũ khí mạnh mẽ nhất để đấu tranh và thắng dịch Vũ Hán. Chúng tôi kêu gọi việc tháo gỡ trọn vẹn lập tức các biện pháp cưỡng ép đơn phương, hầu bảo đảm một đáp ứng đầy đủ, hữu hiệu và hiệu quả của tất cả các thành viên trong cộng đồng quốc tế chống lại dịch Vũ Hán”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com