TÌNH HÌNH GIÁO PHẬN CÔNG GIÁO JERUSALEM KHẢ QUAN HƠN.

Tin Giáo Hội Jerusalem: Đức TGM Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem viết thư cám ơn sự trợ giúp quảng đại của Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ đối với Giáo Hội Mẹ ở Giêrusalem. Ngài viết: “Khoản nợ lớn mà Tòa Thượng Phụ nợ Quỹ Thánh Gioan Tẩy Giả, một tổ chức liên kết với Đại học Madaba, đã được hoàn trả đầy đủ. Điều này đã giúp giảm gần 60% tổng số nợ Tòa Thượng Phụ đang nợ”. Đức Giám Quản giáo phận Giêrusalem cảm ơn Đức Hồng Y Filoni, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ, cũng như các vị tiền nhiệm của ngài, về sự nâng đỡ, khuyến khích của các vị và các ông bà hiệp sĩ. Đức cha nhấn mạnh rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Hội Hiệp Sĩ thì giáo phận Giêrusalem không làm được nhiều điều cho đến nay. Ngài cũng đánh giá rất cao “tình liên đới và gần gũi” của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ khi xảy ra đại dịch, Tòa Thượng Phụ Công giáo Giêrusalem gặp khó khăn, chính Hội Hiệp sĩ đã đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ và giúp cho giáo phận Giêrusalem có thể đối phó với tình huống khẩn cấp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com