ĐTC TIẾP ĐÓN NHÓM CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ.

Tin Vatican: Ngày 8 tháng 10 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho nhóm chuyên viên của châu Âu đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức Thánh Cha nhận định rằng minh bạch tài chính, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là thực thi nguyên tắc “tiền bạc phục vụ chứ không cai trị con người”. Ngài nêu bật sự cần thiết của nền kinh tế trong sạch để phục vụ con người, nhất là những người yếu đuối nhất. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đề cao công việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của nhóm rằng: “Nó được kết nối chặt chẽ với việc bảo vệ sự sống, với sự chung sống hòa bình của nhân loại trên trái đất và với một nền tài chính không áp bức những người yếu đuối nhất và những người thiếu thốn”. Trong thông điệp “Tất cả anh em”, Đức Thánh Cha đề nghị: “Thay vì đầu tư vào nỗi sợ hãi, vào các mối đe dọa hạt nhân, hóa học hoặc sinh học… những nguồn lực này nên được sử dụng để xóa hoàn toàn đói kém và cho sự phát triển của các nước nghèo hơn”. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng: “Để thực hiện các nguyên tắc này, Vatican đã thực hiện một số biện pháp về tính minh bạch trong việc quản lý tiền, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com