CẦU NGUYỆN CHO PHỤ NỮ CÓ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO LỚN HƠN TRONG GIÁO HỘI.

Tin Vatican: Ý cầu nguyện hằng tháng theo mong muốn của Đức Giáo Hoàng là một thực hành quen thuộc trong Giáo Hội. Với ý cầu nguyện trong tháng 10, ĐTC muốn nêu bật vai trò của giáo dân, vì ngài luôn coi giáo dân là nhân vật chính thực sự trong việc loan báo Tin Mừng. Do đó, trong video, Đức Thánh Cha đặc biệt yêu cầu để phụ nữ được tham gia vào “các lĩnh vực trách nhiệm trong Giáo Hội” vì phụ nữ thường bị gạt sang một bên. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, ĐTC viết: “Quyền hợp pháp của phụ nữ phải được tôn trọng, dựa trên sự xác tín vững vàng rằng, người nam và người nữ bình đẳng với nhau về phẩm giá, chúng ta không thể coi nhẹ và lẩn tránh”. Linh mục giám đốc “Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu” của Đức Giáo Hoàng nhận xét về vai trò của phụ nữ rằng: “Kể từ năm 2013, nhiều việc đã được thực hiện, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha tiếp tục xin toàn thể Giáo Hội ý thức hơn về vai trò phụ nữ, đặc biệt bằng lời cầu nguyện”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com