PHẢN ĐỐI VIỆC BẮT GIỮ MỘT LINH MỤC DÒNG TÊN.

Tin Giáo Hội Ấn Độ: Giáo Hội và các tổ chức phi chính phủ ở Ấn Độ đã phản đối việc bắt giữ cha Stanislaus 83 tuổi, dòng Tên, người dấn thân thăng tiến nhân quyền và phát triển các nhóm thiệt thòi. Các tổ chức yêu cầu trả tự do cho cha vô điều kiện và ngay lập tức. Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA), một cơ quan chuyên chống khủng bố, đã ra lệnh bắt giữ và đưa cha Stanislaus ra khỏi nơi ở của cha tại thủ phủ tiểu bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, vào tối ngày 8/10, vì Cha bị buộc tội liên kết với các nhóm phiến quân Maoist và các tổ chức bất hợp pháp. Trong hơn 50 năm, cha Stanislaus đã hoạt động trong lĩnh vực mục vụ xã hội vì phẩm giá và sự phát triển của các cộng đồng bộ lạc, các cộng đồng dễ bị tổn thương khác ở miền Đông Ấn Độ. Cha phủ nhận mọi hành vi sai trái và tuyên bố mình hoàn toàn vô tội. Việc bắt giữ cha đã tạo ra một phong trào phản đối công khai của Giáo Hội địa phương và các tổ chức phi chính phủ, những người biết rõ sự dấn thân và cống hiến của cha.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com