HÒA NHẬP INTERNET CÙNG CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS.

Tin Giáo Hội VN: Ngày 10/10, nhằm ngày lễ phong chân phước cho Đấng Đáng Kính Carlo Acutis, cũng là buổi gặp mặt của giới trẻ tại Sài Gòn trong cuộc thi tổng kết mang tên “Cùng Carlo” do Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức cùng với nhóm Catholic Design. Cùng Carlo, giới trẻ Công giáo Việt Nam học theo con đường nên Thánh giữa thời đại Internet. Làm sao để người trẻ thấy rằng mình có một chỗ đứng được thừa nhận trong Giáo hội? Có lẽ, việc tham dự kinh lễ là chưa đủ để lôi cuốn những người trẻ, nên cần tổ chức các cuộc thi được cho là một phương thức truyền tải thông điệp Giáo huấn Giáo hội cho người trẻ trong quá trình đào tạo đức tin, cha Gioan Lê Quang Việt, đặc trách Mục vụ giới trẻ TGP Sài Gòn chia sẻ như trên. Cha Gioan nói thêm: “Mục đích của cuộc thi lần này là để mời gọi người trẻ nhận ra đời sống nên thánh gần gũi. Nếu Carlo đã sống một đời sống thánh thiện trên Internet, qua việc kết nối online, tại sao người trẻ không hòa chung trong môi trường mà Carlo đã làm được”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com