HỘI ĐỒNG HỒNG Y CỐ VẤN HỌP VỚI ĐỨC THÁNH CHA.

Tin Vatican: Thông cáo Phòng Báo Chí Tòa Thánh, sau khi phải ngưng các khóa họp vì đại dịch Covid-19, ngày 13/10, Hội đồng 6 Hồng Y cố vấn có buổi họp với Đức Thánh Cha theo hình thức trực tuyến. Khóa họp cuối cùng của Hội Đồng Hồng Y cố vấn, khóa họp thứ 33, đã diễn ra vào tháng 2 năm nay, và sau đó phải đình chỉ vì đại dịch. Trong khóa họp tháng 2, các Đức Hồng Y tiếp tục giai đoạn đọc lại và sửa đổi bản dự thảo Tông Hiến mới về Giáo Triều Rôma. Một khi được thông qua, Tông Hiến mới sẽ thay thế Tông Hiến “Mục Tử Nhân Lành” do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com