TIỂU BANG NEVADA KHÔNG NÊN DÙNG BỘ XÉT NGHIỆM CỦA TRUNG CỘNG.

Tin Y Tế Hoa Kỳ: Dựa theo các tài liệu có được, chính phủ Hoa Kỳ đã tích cực và âm thầm nỗ lực ngăn chận tiểu bang Nevada khỏi một dự án liên quan đến tập đoàn BGI của Trung cộng, vốn là một công ty giải mã trình tự “gen” lớn nhất thế giới và đã mở rộng phạm vi hoạt động trong đại dịch Vũ Hán. Các viên chức ngoại giao và an ninh Hoa Kỳ vừa khuyến cáo riêng tiểu bang Nevada rằng, chớ sử dụng các bộ xét nghiệm Coronavirus do Trung cộng sản xuất mà các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống Nhất tặng vì các nước ngoài như Trung cộng chẳng hạn, có thể khai thác các mẫu xét nghiệm để khám phá tiền sử bệnh, bệnh tật hoặc đặc điểm di truyền của những người tham gia. Ông William Puff, tùy viên An Ninh Nội Địa cấp khu vực tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Abu Dhabi, viết trong một email được chuyển tới các viên chức cao cấp ở Nevada rằng: “Tôi hy vọng ban lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Covid-19 của Nevada nhận thức được điều này, để có thể đưa ra quyết định sáng suốt và nhận thức về những quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com