HƯỚNG VỀ CÔNG NGHỊ TẤN PHONG 13 HỒNG Y.

Tin Vatican: Giống như 6 lần trước đây, việc bổ nhiệm lần này vào ngày thứ bảy 28/11/2020 cũng có một số điều gây ngạc nhiên, đó là hầu hết các tiến chức đều không hề nghĩ mình sẽ được Đức Thánh Cha chọn làm Hồng Y, đặc biệt là Đức Cha Cornelius Sim, Đại Diện Tông Tòa Brunei, 69 tuổi, địa phận tông tòa của ngài chỉ có 3 linh mục, phục vụ vỏn vẹn 21 ngàn giáo dân trong một nước có gần 460 ngàn dân cư, hầu hết là người Hồi giáo. Dưới thời các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm trước đây, những vị được chọn thường được Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh điện thoại báo trước 24 tiếng đồng hồ, như trường hợp Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, nhưng với Đức Thánh Cha đương kim, hầu hết các vị được chọn hoàn toàn không biết trước, như trường hợp Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Xưa nay, Hồng Y Đoàn vốn được coi như “thượng viện”, là Hội Đồng Cố Vấn của Đức Thánh Cha. Nhưng từ năm 2014, tức là từ sau Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về gia đình, Hồng Y Đoàn không còn được Đức Thánh Cha triệu tập để hỏi ý kiến về những vấn đề quan trọng nữa. Ngài chỉ có Hội Đồng Hồng Y Cố Vấn giúp ngài trong việc cải tổ giáo triều và cai quản Giáo Hội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com