ĐỨC TGM TOMASI LÀM ĐẶC SỨ CỦA ĐGH.

Tin Vatican: Ngày 1/11, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức TGM Silvano Maria Tomasi làm đặc sứ của ĐTC tại Hội Hiệp Sĩ Malta, thay thế Đức Hồng y Angelo Becciu. Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Hồng y Becciu và bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Tomasi thay thế. Đức Thánh Cha cũng xác định rằng Đức TGM đặc sứ sẽ có mọi quyền hạn cần thiết để quyết định bất kỳ câu hỏi nào có thể nảy sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ được giao phó cho ngài, và sẽ là phát ngôn nhân duy nhất của Đức Thánh Cha về tất cả những gì liên quan đến mối tương quan giữa Tòa Thánh và Hội Hiệp Sĩ Malta. Đức TGM Tomasi năm nay 80 tuổi, sẽ được thăng Hồng Y trong Công Nghị vào ngày 28/11 tới đây. Hiện tại, Hội Hiệp Sĩ Malta đang thiếu người đứng đầu vì vị thủ lãnh mới qua đời hồi tháng 5 năm nay. Ngày 7/11, các hiệp sĩ đã tuyên khấn sẽ tổ chức một Hội Đồng toàn thể, quy tụ các đại diện từ các tỉnh và các ngành của Hội để bầu chọn vị thủ lãnh mới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com