PHẢN ĐỐI LỆNH HẠN CHẾ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ GIÁO DÂN.

Tin Giáo Hội Pháp Quốc: Ngày 29/10/2020, chính phủ ban hành sắc lệnh, trong đó quy định các biện pháp chung cần thiết để đối phó với đại dịch Covid trong bối cảnh khẩn cấp về y tế. Một phần nội dung của sắc lệnh quy định các nơi thờ phượng được phép mở cửa, nhưng cấm các cuộc tụ họp hoặc hội họp, trừ Thánh Lễ an táng tối đa không quá 30 người. Đức cha Tổng Giám mục Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cùng với 5 Giám mục khác đệ đơn kháng cáo lên Hội Đồng Chính Phủ về lệnh cấm cử hành Thánh Lễ có nhiều giáo dân tham dự, vì cho rằng biện pháp này “không thích đáng”, bởi nó ảnh hưởng đến quyền tự do thờ phượng, một trong những quyền căn bản của công dân. Ủng hộ các vị lãnh đạo Giáo Hội, trong những ngày này, các hiệp hội giáo dân đã phát động một chiến dịch phản đối quyết định của chính phủ. Cho tới nay bản kiến nghị trực tuyến đã thu thập được hơn 60,000 chữ ký, yêu cầu chính phủ cho phép duy trì các cử hành tôn giáo trong sự tuân hành nghiêm ngặt các quy tắc đã ban hành.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com