HÀN LÂM VIỆN TÒA THÁNH THIẾT LẬP GIẢI THƯỞNG.

Tin Vatican: Từ năm 2020, mỗi năm, thường được tổ chức trong tháng 02, một giải thưởng mới với tên gọi “Người bảo vệ sự sống” sẽ được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh “Về Sự Sống” trao cho một cá nhân. Giải thưởng sẽ tôn vinh người đã tạo nên sự khác biệt đáng kể trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự sống con người. Mọi đề cử phải được gửi tới văn phòng của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bởi các thành viên của Hàn Lâm Viện hoặc bởi các Hội Đồng Giám Mục. Cần có thư nêu rõ lý do và sơ yếu lý lịch của ứng viên, cũng như các tài liệu liên quan đến những việc làm tích cực của người này. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh sẽ cân nhắc và chỉ định người được nhận giải. Được biết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh “Về Sự Sống” được Thánh Gioan Phaolô II tạo dựng vào ngày 11/02/1994, với Tự sắc “Mầu nhiệm Sự sống”. Mục đích là bảo vệ và thúc đẩy giá trị của sự sống và phẩm giá của con người. Sứ vụ của cơ quan Tòa Thánh này là nghiên cứu, đào tạo, cung cấp thông tin, với sự tôn trọng Huấn Quyền của Giáo Hội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com