Ý ĐẠI LỢI LẬP 3 VÙNG GIỚI NGHIÊM CHỐNG DỊCH VŨ HÁN.

Tin Nước Ý: Ngày 06/11/2020, chính quyền nước Ý đã ban hành một biện pháp chưa từng có là chia đất nước thành 3 vùng Đỏ, Cam và Vàng, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch tễ. Từ Roma, thông tín viên đài RFI giải thích: “Đối với những vùng thuộc mầu ĐỎ, người dân ở những vùng này sẽ phải trình giấy phép đi lại tạm thời cho mọi sự di chuyển. Tại những vùng mầu CAM: Phải có giấy chứng nhận để có thể đi ra khỏi xã sinh sống. Tại 2 vùng Đỏ và Cam, nhà hàng và các quán bar không còn được phép mở cửa. Ở những vùng khác mầu VÀNG, quy định được nới lỏng hơn. Nhưng tất cả 3 vùng phải chịu sự giới nghiêm sau 10 giờ tối, ngoại trừ trường hợp đặc biệt”. Những biện pháp nghiêm nhặt này sẽ có hiệu lực ít nhất đến ngày 03/12/2020. »

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com