KITÔ GIÁO VÀ HỒI GIÁO CHUNG TAY TÁI THIẾT MOSUL.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq và đồng bằng Ninive đã bắt đầu một hành trình chậm cho việc tái thiết sau nhiều năm bị tàn phá bởi bạo lực. Sáng kiến được các các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, đặc biệt các bạn trẻ cùng nhau thực hiện. Cha Paolo, linh mục coi sóc mục vụ cho cộng đoàn tín hữu Karamles nói rằng, cùng nhau tái thiết các nơi thờ phượng là một dấu hiệu tốt trong tâm trí của người dân ở đây. Cha Paolo giải thích: “Đây là những nhóm nhỏ, phần lớn do các bạn trẻ kết hợp lại. Họ là những người đầy thiện chí và luôn tìm cách thực hiện các sáng kiến tích cực. Trong vài ngày tới, một số bạn trẻ Hồi giáo sẽ tham gia trùng tu nhà thờ Chính tòa Chaldean ở Mosul. Những cử chỉ này, tỏ rõ một sự thay đổi trong tâm thức và cũng giúp người khác dấn thân vào con đường đối thoại. Đại dịch Covid-19 là một trong số rất nhiều trở ngại khiến chúng tôi chậm lại một chút, nhưng chắc chắn chúng tôi không thể dừng lại”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com