ĐẢNG CỦA BÀ AUNG- SAN- SUU- KYI THẮNG CỬ.

Tin Miến Điện: Đảng cầm quyền Miến Điện tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội. Một điểm đặc biệt được giới quan sát chú ý là đã có 1 ứng cử viên Hồi giáo đầu tiên đắc cử dân biểu. Đây là lần thứ 2 Miến Điện tổ chức bầu cử Quốc Hội kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể, và cũng là lần thứ 2 đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung- San- Suu- Kyi giành đa số tại Quốc Hội. Hiện tại, Ủy Ban Bầu Cử chưa thông báo kết quả chính thức, nhưng với số ghế giành được, đảng của Aung- San- Suu- Kyi có quyền lập chính phủ mới. Việc lần đầu tiên một ứng cử viên theo đạo Hồi thuộc đảng của bà Aung- San- Suu -Kyi lọt vào Quốc Hội, được nghi nhận là một dấu hiệu cho thấy chính sách hòa hợp tôn giáo, sắc tộc của lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện bắt đầu phát huy tác dụng, cho dù giới quân sự tiếp tục nắm nhiều quyền hạn tại quốc gia này qua 3 bộ quan trọng: Quốc Phòng, Biên Phòng và Cảnh Sát.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com