NHÀ THỜ TRỞ THÀNH BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN.

Tin Giáo Hội Châu Âu: Trong những ngày này, ở châu Âu, số người bị nhiễm Coronavirus đang gia tăng, và ở vùng Nam Tirol nước Ý được coi là khu vực “báo động đỏ”. Để chuẩn bị cho tình huống khó khăn nhất có thể xảy ra, linh mục tuyên úy của một bệnh viện ở Turin đã biến nhà thờ thành một bệnh viện dã chiến, phục vụ bệnh nhân với 30 giường nhỏ dành cho các triệu chứng nhẹ. Cha tuyên úy chia sẻ: “Có một số người không đồng ý với quyết định này. Nhưng nhà thờ dành cho dân Chúa, cho mọi người, nên nếu cần thiết thì có thể dùng để đón tiếp bệnh nhân, chắc chắn tôi không làm điều gì xấu. Tôi thấy mọi người rất sợ, họ đau khổ, họ không biết đi đâu, cả những người bệnh, những người còn rất trẻ và các bác sĩ. Chính vì thế, chúng tôi cần phải làm việc tích cực hơn. Chúng tôi nghĩ, người ta không thể sống chỉ bằng việc được khám bệnh. Người bệnh cần có Chúa, ít nhất là để chia sẻ những câu hỏi lớn. Ân sủng Chúa sẽ hoạt động, nhất là trong những thời khắc khó khăn”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com