TÒA THÁNH KÊU GỌI TÔN TRỌNG TỰ DO TÔN GIÁO TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH.

Tin Vatican: Đức ông Đại diện Thường trực của Tòa thánh tại “Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác ở Châu Âu”, gọi tắt là OSCE, đã kêu gọi các thành viên của tổ chức bảo đảm tôn trọng đầy đủ quyền tự do tôn giáo, và ngài đã nêu lên “hậu quả trầm trọng” của các biện pháp mà các quốc gia áp đặt để chống lại Covid-19 đối với các cộng đồng tôn giáo. Đức ông Đại Diện Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện tự do tôn giáo, sẽ “vừa tạo thành một yếu tố của sự hoàn thiện cá nhân, vừa đóng góp vào lợi ích xã hội”. Đồng thời, ngài kêu gọi các quốc gia thành viên của “Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác ở Châu Âu”, OSCE hãy chú ý nhiều hơn đến tác động của các biện pháp mà các quốc gia áp dụng trong cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay là: “Các nhà lập pháp nên luôn nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng mà các quy định này gây ra cho các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng, là những cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại cuộc khủng hoảng không chỉ bởi sự hỗ trợ tích cực của họ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà còn bởi sự ủng hộ về mặt tinh thần, thông điệp liên đới và hy vọng của họ.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com