1 LINH MỤC NỔI TIẾNG VỀ NGÔN NGỮ LATIN ĐÃ QUA ĐỜI.

Tin Vatican: Cha Reginald Foster, tu sĩ dòng Cát Minh (Carmelites) và là người chuyên môn về tiếng Latinh nổi tiếng của Vatican, đã qua đời ngày 25/12 vừa qua, tại một nhà hưu dưỡng ở thành phố quê nhà Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, nơi cha xuất thân, hưởng thọ 81 tuổi. Cha Foster đã dành gần 40 năm hoạt động trong tư cách là một trong những người nghiên cứu của Vatican về ngôn ngữ Latinh. Cha phục vụ trong 4 triều đại Giáo Hoàng: Phaolô VI, Gioan Phaolô I, Gioan Phaolô II và Benedicto XVI, để soạn các tài liệu tiếng Latinh là ngôn ngữ chính thức của Vatican, cha dịch các bài nói chuyện, các tài liệu của các Giáo Hoàng sang tiếng Latinh. Ngoài tiếng Anh, cha thông thạo tiếng Ý, Đức và Hy Lạp. Năm 2010, Đại học Notre Dame của Hoa Kỳ đã trao cho cha Reginald Foster cấp bằng Tiến Sĩ Danh Dự vì những đóng góp của cha trong việc nghiên cứu học hỏi tiếng Latinh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com