NHIỀU NHÀ TRUYỀN GIÁO BỊ SÁT HẠI.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Theo bản tường trình thường niên được hãng tin Fides công bố hôm 30/12, trong năm 2020 trên toàn thế giới có 20 nhà truyền giáo bị sát hại, gồm 8 linh mục, 1 nam tu sĩ, 3 nữ tu, 2 chủng sinh và 6 giáo dân. Fides dùng nhóm chữ “nhà truyền giáo” theo nghĩa rộng, là nói đến tất cả những người đã được rửa tội như Đức Thánh Cha đã diễn tả trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng là: “Nhờ phép rửa, mọi thành phần Dân Chúa đều trở thành môn đệ truyền giáo”.Trong 20 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2020, có 535 người lo mục vụ trên toàn thế giới bị sát hại, trong đó có 5 giám mục. Họ đã ngã xuống trong khi dấn thân trong những hoàn cảnh nghèo đói về kinh tế và văn hóa, hoặc xã hội đi xuống về đạo đức, hoặc môi trường thấp kém, nơi mà bạo lực và áp bức hoàn toàn không coi trọng sự sống và quyền con người là một chuẩn mực.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com