KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CHÍCH NGỪA COVID-19 TRONG NĂM 2020.

Tin Hoa Kỳ: Chỉ có khoảng gần 3 triệu người Mỹ nhận được vaccine Covid-19 tính đến ngày cuối cùng của tháng 12, khiến cho nước Mỹ sẽ mất thời gian rất lâu mới đạt được mục tiêu chích ngừa cho 20 triệu người trong tháng 1 năm 2021 này. Tiêm chủng được thực hiện đối với cư dân các nhà dưỡng lão ở mức độ chậm hơn đối với người được ưu tiên khác dù những người cao niên có nguy cơ chết vì virus cao hơn. Vào đầu tháng 12 năm 2020, chính phủ vẫn cho rằng sẽ có được 40 triệu liều trong tháng này, đủ để tiêm chủng cho 20 triệu người Mỹ mà mỗi người được 2 liều. Việc tiêm chủng tại Mỹ cho 21 triệu nhân viên y tế bắt đầu vào ngày 14/12… Sau đó, chích ngừa cho 3 triệu cư dân nhà dưỡng lão. Có khoảng 51 triệu nhân viên cần thiết ở tuyến đầu tại Hoa Kỳ, như nhân viên chữa lửa, cảnh sát, giáo viên, cũng như người trên 75 tuổi sẽ nhận được vaccine kế tiếp, một ủy ban cố vấn CDC đề nghị như vậy.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com