NẠN NHÂN CỦA VẤN ĐỀ BREXIT.

Tin Châu Âu: Sau hơn 4 năm và hai cuộc đàm phán, đã dẫn đến 2 thỏa thuận kể từ ngày 01/01/2021: 1 là thỏa thuận chia tay và 2 là thỏa thuận về những tương quan trong tương lai. Anh Quốc và Liên Hiệp Châu Âu chính thức trở thành hai thực thể riêng biệt, với rất nhiều thay đổi bắt đầu được áp dụng trong mọi lãnh vực, từ thương mại, quan thuế cho đến ngư nghiệp, tự do đi lại, v.v… Kể từ ngày 01/01/2021, chính phủ Pháp nói rõ: Các thủ tục quan thuế, cũng như kiểm soát vệ sinh, kiểm dịch động thực vật, sẽ được tái lập đối với hàng hóa nhập từ Anh vào Pháp và Liên Âu. Quyền tự do đi lại của người dân giữa Liên Âu và Anh sẽ không còn được áp dụng. Muốn định cư tại Anh, hay tại Liên Âu sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, hầu hết phải xin visa. Căn cứ vào các quy định mới như nêu trên, có thể nói là nạn nhân đầu tiên của tiến trình Brexit là quyền tự do đi lại của người dân hai bên bờ biển Manche, mà người Anh gọi là Chanel, với việc tái lập biên giới thực thụ giữa hai bên.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com