SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA.

Tin Vatican: Trong sứ điệp nhân dịp khai mạc Năm Thánh kính thánh Giacôbê tại Compostela, Tây Ban Nha, vào ngày 31/12 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hành hương thực hiện cuộc hành trình hoán cải và liên đới cùng với những người bạn đồng hành. Chủ đề của sự kiện năm nay là “Đi ra khỏi miền đất của bạn! Thánh Tông Đồ đang chờ bạn”. Khi thông báo về Năm Thánh này, Đức Tổng Giám Mục của giáo phận Santiago di Compostela đã nói: “Trong Năm Thánh Compostela lần thứ 3 này của thiên niên kỷ thứ ba Kitô giáo, chứng tá can đảm của thánh Giacôbê Tông Đồ là cơ hội để tái khám phá sức sống của đức tin và của sứ mạng truyền giáo được lãnh nhận khi lãnh Bí Tích Rửa Tội”. Đức Thánh Cha viết: “Theo bước chân thánh Tông Đồ, chúng ta hãy rời bỏ cái tôi của mình. Với tiếng Chúa kêu gọi chúng ta và với tư cách là những người hành hương, chúng ta chào đón Năm Thánh trong thái độ lắng nghe và tìm kiếm, thực hiện cuộc hành trình này để gặp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và chính chúng ta”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com