TẤN CÔNG CÁC TỔ CHỨC RỬA TIỀN.

Tin Hoa Kỳ: Truyền thông quốc tế chú ý đặc biệt đến một luật mới trong luật ngân sách về quốc phòng vừa được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua. Luật mang tên Corporate Transparency Act bắt buộc chủ nhân của các tổ chức cho là “bình phong”, thường được sử dụng để rửa tiền và trốn thuế, phải cung cấp danh tính. Giới tranh đấu chống rửa tiền ghi nhận đây là một bước tiến quan trọng đầu tiên. Theo văn bản pháp lý Corporate Transparency Act này, chủ nhân của các công ty bình phong kể từ lúc này phải khai báo danh tính với một cơ quan thuộc bộ Tài Chính Hoa Kỳ, có tên Financial Crimes Enforcement Network. Các chủ nhân không khai báo danh tính có thể bị phạt tù đến 2 năm và 10,000 Mỹ kim. Liên Hiệp Quốc ước tính nạn rửa tiền khoảng từ 800 tỉ đến 2,000 tỉ Mỹ kim trên toàn cầu. Theo ông giám đốc chi nhánh Hoa Kỳ của tổ chức phi chính phủ Transparency International tạm dịch là “Minh Bạch Quốc Tế”, thì luật mới này là rất căn bản trong cuộc chiến chống nạn rửa tiền. Nhưng Hoa Kỳ là một trong những nơi rửa tiền dễ dàng nhất trên thế giới, thông qua hàng loạt tổ chức trung gian, qua các cổ phiếu doanh nghiệp, hay qua việc mua bán các tác phẩm nghệ thuật.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com