ĐTC CẦU CHÚC NĂM 2021.

Tin Vatican: Vào lúc 12 giờ trưa ngày đầu năm 01/01/2021, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin trực tuyến từ Thư Viện Dinh Tông Tòa. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ ngắn với lời mời gọi: “Hãy phó thác bản thân cho Đức Mẹ. Chúng ta hãy bắt đầu năm mới bằng cách đặt mình dưới ánh nhìn mẫu tử và yêu thương của Mẹ Maria Rất Thánh, đấng mà phụng vụ hôm nay tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa”. ĐTC hy vọng năm 2021 sẽ là năm hòa bình cho tất cả mọi người: Hòa Bình Thế Giới… Thái độ quan tâm đến vấn đề của người khác và chia sẻ mối quan tâm của họ là con đường dẫn đến hòa bình trong tương quan huynh đệ. Hòa Bình với chính mình… Là loại bỏ những trở ngại ngăn cản chúng ta chăm sóc những người thiếu thốn và nghèo khổ. Đó là sự chia sẻ huynh đệ với những người khác. Hòa Bình là món quà được Thiên Chúa ban… được xây dựng bằng sự cộng tác cởi mở với sự thật, công lý và luôn chú ý đến những nguyện vọng chính đáng của con người và các dân tộc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc một năm 2021 hạnh phúc và an bình. Chớ gì đó sẽ là một năm liên đới huynh đệ và hòa bình cho tất cả mọi người.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com