QUỐC HỘI CÔNG BỐ NĂM 2021 LÀ NĂM ĐỨC HỒNG Y WYSZYNSKI.

Tin Giáo Hội Ba-Lan: Các nghị quyết của cả Thượng viện lẫn Hạ viện Ba Lan đều được đa số chấp thuận, ca ngợi thành tích của vị Hồng Y Wyszyński đã lãnh đạo Giáo Hội Ba Lan vào giai đoạn đàn áp cao điểm của cộng sản. Quốc hội muốn vinh danh vị giáo chủ này. Đức Hồng y Wyszyński được biết đến như “Giáo Chủ của Thiên Niên Kỷ”. Nghị Quyết Hạ Viện xác nhận: “Đức Hồng y đã theo dõi số phận của Giáo Hội Ba Lan trong những năm đen tối nhất của chủ nghĩa Stalin với sự quan tâm đặc biệt. Vì thái độ kiên định của ngài đối với nhà cầm quyền cộng sản, vì sự phản đối việc hủy hoại đời sống xã hội và Giáo Hội, nên ngài đã bị bỏ tù vài năm”. Án phong chân phước cho Đức Hồng Y đã được bắt đầu vào năm 1989. Ngày 4/10/2019 Vatican đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y. Lễ tuyên phong chân phước cho ngài được dự định vào ngày 7/6 năm 2020, nhưng vì đại dịch đã phải hoãn lại.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com