VÌ ĐẠI DỊCH – CUỘC DIỄN HÀNH BA VUA DIỄN RA ĐƠN SƠ.

Tin Giáo Hội Ba-Lan: Vào ngày 6/1/2021, Lễ Hiển Linh, khoảng 2500 cuộc “diễn hành Ba Vua” đã diễn ra tại Ba Lan giữa những giới hạn nghiêm nhặt do đại dịch, khiến số người tham dự giảm đáng kể so với năm ngoái là có khoảng 1.3 triệu người đã tham gia vào sự kiện tưởng nhớ các “Đạo Sĩ từ phương Đông đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu ở Bê-lem”. Năm nay các cuộc rước được tổ chức đơn giản hơn, có một số cuộc diễn hành được tổ chức hoàn toàn trực tuyến. Ở một vài nơi, “Ba Vua” cưỡi ngựa từ giáo xứ này đến giáo xứ kia. Ở những nơi khác, các cuộc diễn hành được tổ chức bằng xe hơi. Còn tại thủ đô Warszawa, cuộc rước năm ngoái đã thu hút 90.000 người, nhưng năm nay chỉ có 5 người tham gia cuộc rước. Cuộc “Diễn Hành Ba Vua” lần đầu tiên được tổ chức ở Ba-Lan vào năm 2009, được mô phỏng theo các cuộc diễn hành được tổ chức ở Tây Ban Nha và Mexico.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com