NGƯỜI CAO NIÊN ĐƯỢC BẮT ĐẦU CHÍCH NGỪA COVID.

Tin Hoa Kỳ: Hơn một chục tiểu bang ở Hoa Kỳ đang có chương trình chích vaccine Covid-19. Điều này có nghĩa là việc chích ngừa cho hơn 20 triệu người Mỹ có thể tùy thuộc vào nơi họ sinh sống. Nhân viên y tế và những người trong viện dưỡng lão là những thành phần ưu tiên. Nhiều tiểu bang đã bắt đầu hoặc sẽ cho phép những người lớn tuổi dễ bị nhiễm bệnh được tiêm chủng trong tuần này hoặc tuần sau ở một số hoặc tất cả các quận. Ở Texas, Florida và Georgia, những người trên 65 tuổi là đủ điều kiện để được tiêm vaccine, trong khi West Virginia và Indiana hạn chế vaccine cho những người 80 tuổi trở lên. Chính phủ đã khuyến khích các tiểu bang nên mở rộng thành phần người dân hội đủ điều kiện và chính phủ sẽ cung cấp vaccine trực tiếp cho các nhà thuốc trong tuần này. Bác sĩ Nguyễn Đông Châu, chuyên khoa Nội thương-Tim mạch ở bệnh viện Methodist thuộc Trung tâm Y khoa Texas, cho biết hiện tại các nhà thuốc như CVS và siêu thị như Kroger ở khu vực thành phố Houston đang cho lấy hẹn chích ngừa những người dân theo danh sách ưu tiên.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com